Wie zijn wij

Wij, Probus leden zijn actieve mannelijke inwoners uit de West-Alblasserwaard van 55 jaar en ouder die hun actieve loopbaan hebben beëindigd.

Wij ontmoeten elkaar regelmatig tijdens bijeenkomsten met spreekbeurten of tijdens excursies.

 

Historie en achtergrond van de naam ‘Probus’

PROBUS  is een acroniem van Professional en Business.

Probus is in 1965 ontstaan vanuit de Rotaryclubs in Engeland.

Men constateerde dat gepensioneerden, die geen lid waren van een serviceclub,dreigden te vereenzamen.

Het enthousiasme van de eerste Probusclubs trok de aandacht en overal in Engeland ontstonden initiatieven om Probusclubs op te richten.

In 1977 ontstond in Delft de eerste Probusclub van Nederland.

Anno 2017 zijn er verspreid over het land ca. 430 heren- dames- en gemengde clubs met ruim 12000 leden.

De meeste clubs zijn herenclubs.De leden komen periodiek op een vaste dag en een vast tijdstip bij elkaar.

Alle Probusclubs zijn aangesloten bij de Stichting Probus Nederland en krijgen bij hun installatie het Certificaat van Erkenning en zijn autonoom.

Wereldwijd zijn er zo’n 5000 Probusclubs.

Website Probus Nederland: www.probus-nederland.nl

 

Doelstelling 

De doelstelling van Probus is het bevorderen van saamhorigheid en vriendschap van (geheel of nagenoeg geheel) postactieven,

die een maatschappelijk verantwoordelijke functie hebben vervuld en die, ieder vanuit een persoonlijke, intellectuele

en maatschappelijke achtergrond, waarde hechten aan het regelmatig ontmoeten van elkaar, waarbij onderlinge hulpvaardigheid,

verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht alsmede ontspanning, bindende elementen vormen.

 

Wij, Probus West-Alblasserwaard 

Ook in de Alblasserwaard zijn Probusclubs, één van die clubs is de Probus West-Alblasserwaard

Onze club is één van de oudste clubs van Nederland en is opgericht in september 1982 en bestond in 2017 35 jaar.

De leden van onze club (herenclub) zijn grotendeels woonachtig in Alblasserdam, Papendrecht en omgeving.

Onze bijeenkomsten (eenmaal per 3 weken op dinsdag om 10.30 uur met aansluitend lunch) zijn in Landvast in Alblasserdam.

 

Onze Leden

Van onze leden wordt verlangd dat ze een maatschappelijk verantwoordelijke functie of positie hebben gehad

en tenminste 55 jaar zijn, onze bovengrens van toetreding is 75 jaar.

 

Onze Probusclub

Eén van de doelstellingen van Probus is het verbreden van kennis en interesse door eigen activiteiten.

De leden worden gestimuleerd tot het houden van inleidingen.

Verder hebben wij gastsprekers en zijn er excursies.

Een verscheidenheid van beroepsgroepen is ons streven.

Het ideale ledental voor onze club ligt tussen de 25 en 30 leden.

 

Heeft U interesse ?

Spreekt het bovenstaande u aan dan kunt u zich voor verdere informatie wenden tot onze secretaris: